Een veiligheidscoördinator, moet dat?

Een veiligheidscoördinator op bouwplaatsen is verplicht vanaf het ogenblik dat er bij de uitvoering van bouwwerken (zowel bij nieuwbouw als bij verbouwingen) twee of meer aannemers tegelijkertijd of achtereenvolgens activiteiten uitoefenen. Let op: het begrip “aannemers” in deze context is ruim. Ook nutsmaatschappijen, leveranciers van beton, bouwmaterialen, … worden gezien als “aannemer”.

 

Veiligheidscoordinatie

Wie stelt een veiligheidscoördinator aan?
De bouwheer, eventueel in samenspraak met de architect, stelt de veiligheidscoördinator aan. Als er een architect nodig is voor het bouwproject, tekent die ook mee op het contract.

Wanneer wordt de veiligheidscoördinator aangesteld?
De aanstelling gebeurt reeds in de ontwerpfase, dus als de architect de definitieve plannen begint te tekenen. In elk geval dient de aanstelling te gebeuren ruim voor de eigenlijke bouwwerken van start gaan.

 

Wat moet een veiligheidscoördinator doen?

  • Opmaken van een Algemeen V&G-plan (veiligheids- en gezondheidsplan) met aanbevelingen en adviezen die eigen zijn aan de betreffende werf en aan de werfomgeving.
  • Opmaken van een Specifiek V&G-plan met specifieke adviezen veiligheid.
  • Openen van het CD-boek (coördinatiedagboek) met erin alle correspondentie en documenten betreffende veiligheid en gezondheid (verslagen, e-mails, brieven…).
  • Uitvoeren van het afgesproken aantal werfbezoeken en de bijbehorende werfverslagen maken.
  • Openen van het PID (postinterventiedossier) met aanbevelingen en adviezen in verband met het veilig gebruiken en onderhouden van een gebouw. Dit dossier hoort bij het gebouw te blijven zolang als het gebouw bestaat. M.a.w. als het gebouw van eigenaar verandert, moet dit dossier worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Bij ingebruikname van het gebouw worden al deze documenten overgedragen aan de bouwheer.

 

MEER INFO NODIG?

Klik hier voor ONZE CONTACTGEGEVENS.
Klik hier voor een GRATIS OFFERTE.