RIOLERINGSKEURING verplicht
De keuring van je privé-riolering is wettelijk verplicht bij het zetten van een nieuwbouw, bij een grote verbouwing en bij een afkoppeling. De keurders van SYPA zijn door Vlario-erkend.

 

Wat controleert de keurder?

De rioleringskeurder gaat na of er een correcte scheiding is tussen hemelwater en afvalwater en hij bekijkt of de privé-riolering op een correcte wijze is aangesloten op het openbaar rioleringsstelsel. Hij controleert ook de infiltratie- en drainagevoorzieningen.

Conformiteitsattest privé riolering

Als gecertificeerd keurder privé-rioleringen kunnen wij  uw riolering keuren en een conformiteitsattest afgeven.

 

Kwaliteitsgarantie

SYPA werkt uitsluitend met gecertificeerde rioleringskeurders.

MEER INFO NODIG?

Klik hier voor ONZE CONTACTGEGEVENS.
Klik hier voor een GRATIS OFFERTE.